Koi no Dôtei

May 2011.

 • Koi no Doutei - Regular Edition

  Koi no Doutei - Regular Edition

 • Koi no Doutei - "Anime" Limited Edition

  Koi no Doutei - "Anime" Limited Edition

 • Booklet (1)

  Booklet (1)

 • Booklet (2)

  Booklet (2)

 • Inside

  Inside

 • CD

  CD

 • Back of the regular edition

  Back of the regular edition

 • First Press

  First Press

 • Other

  Other